Puude arv metsas

Selles töös hindad ligikaudselt, mitu puud kasvab plaanil kujutatud ristkülikukujulises metsas. Puid on metsas liiga palju, et neid ükshaaval loendada. Selle asemel määrad puude keskmise arvu metsa väiksemas ruudukujulises osas mõõtudega 30 m × 30 m. Puude koguarvu saad arvutada, teades kogu metsa pindala. Võid eeldada, et puud kasvavad kogu metsa ulatuses enam-vähem ühtlase tihedusega.

1/3 Mõõda jooniselt vajalikud pikkused ja arvuta metsa pindala.

Pikkuste mõõtmiseks lohista mõõtelõigu otspunkte.

Metsa pindala S = m2.

2/3 Määra puude keskmine arv metsa väiksemas osas.

Vali metsa plaanilt suvaline ruudukujuline ala. Loenda puud selles ruudus. Vali mõni muu ruut ja korda loendust veel kaks korda. Täida lüngad.

Ruudu küljepikkus on 30 m. Ruudu pindala S = m2.

Puude arv ruudus

1. loendus: puud

2. loendus: puud

3. loendus: puud

Keskmine puude arv ruudus:

3/3 Arvuta metsa puude ligikaudne arv.

Mõõtmise ja loenduse andmed

Metsa pindala: m2

Metsa ruudukujulise osa pindala: m2.

Keskmine puude arv metsa ruudukujulises osas:

Kogu metsas on umbes puud.