Muusikamaa lood - page 9

KELLAKAANON
Erksalt
Esitage laul kaanonina.
Milline on laulu taktimõõt ehk meetrum?
Plaksuta laulu rütm ja ütle rütmisilpe kaasa.
Kaanon
– mitmehäälne laul, milles kõik
hääled esitavad üht ja sama viisi, kuid
alustavad laulmist erineval ajal
6
Õpilane tõusis keset tundi püsti ja teatas
valjusti: „Õpetaja, ma ei saa teie sõnadest
aru!“ Õpetaja lausus tasakesi: „Tule lähemale!“
Õpilane tuli lähemale. „Istu!“ ütles õpetaja.
Õpilane istus. „Ja sina räägid, et ei saa minust
aru?“ imestas õpetaja.
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...25
Powered by FlippingBook