Muusikamaa lood - page 8

RA
SO
MI
JO
LE
NA
JO
I
DI
Laula astmerida ja näita käemärke kaasa.
JO-võti
( ) – märk, mis näitab JO-astme asukohta noodijoonestikul
KANDLEMÄNGU VÕTTED
Märgistus noodis –
I
Märgistus noodis –
IV
ASTMETREPP JA JO-ASTMERIDA
Muusikamaal rännates võib kuulda kõrvuti kõlamas moodsat muusikat ja vanu
rahvalaule, kaasaegseid instrumente ja muistseid pille.
Tuleta meelde juba õpitud kandlemängu võtteid.
Vasaku käe sõrmede asend keeltel
Märgistus noodis –
V
J L M N S R D J
I
5
KÕIK, MIS TEED, TEE HÄSTI.
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...25
Powered by FlippingBook