Muusikamaa lood - page 6

ÕPITUD RÜTMIVORMID JA ASTMED
Helivältuste ja helikõrguste tähistamiseks muusikas kasutatakse kogu maailmas
kokkuleppeliselt märke, mida nimetatakse
nootideks
( , ,
,
), ning
vaikusehetkede tähistamiseks märke, mida nimetatakse
pausideks
( ).
TA-A (2 pulsilööki)
TA (1 pulsilöök)
TI-TI (1 pulsilöök)
TI-RI-TI-RI (1 pulsilöök)
TA-A-A (3 pulsilööki)
TAI-RI (1 pulsilöök)
TA (1 pulsilöök)
TV
3
3
6
Paus – kreeka keeles
pausis
,
ladina keeles
pausa –
katkestus peatus,
puhkus
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...25
Powered by FlippingBook