Muusikamaa lood - page 2

Kirjastus Koolibri kinnitab: õpik vastab põhikooli riiklikule õppekavale.
Retsensendid: Kristi Kiilu, Anne Ermast
Peatükkide alguslood kirjutas Riina Turi
Pildid joonistas Riina Turi
Fotod:
Kaanepilt Koolibri pildipank; lk 10 Koolibri pildipank, ap Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum; lk 16–17 Koolibri pildipank;
lk 20–21 Koolibri pildipank; lk 26 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum; lk 28–29 Koolibri pildipank; lk 30 Wikimedia
Commons; lk 31 Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix; lk 35 ü Koolibri pildipank, a Ülo Udumäe; lk 41 Kris Moor;
lk 44–45 Koolibri pildipank; lk 45 Liis Treimann / Postimees / Scanpix; lk 47 Arno Saar / Õhtuleht; lk 50 Koolibri
pildipank; lk 54 Koolibri pildipank; lk 57 üv Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, üp Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum /
H. Saarne, a Harri Rospu / RO Estonia arhiiv; lk 59 üv Harri Rospu / RO Estonia arhiiv, ük Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseum, üp Arno Saar / Õhtuleht, av Alan Proosa / Vanemuine, ap Harri Rospu / RO Estonia arhiiv;
lk 61 ü Harri Rospu / RO Estonia arhiiv, ap Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, ak ja ap Harri Rospu / RO Estonia arhiiv;
lk 63 ü Yui Mok / Scanpix, av Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, ak ja ap Harri Rospu / RO Estonia arhiiv; lk 64–65
Koolibri pildipank; lk 68 ü Kristjan Teedema / Postimees / Scanpix, a Koolibri pildipank; lk 70–71 Koolibri pildipank;
lk 72 Peeter Langovits / Postimees / Scanpix; lk 77 Kristel Üksvärav; lk 78–79 Scanpix; lk 80 Elmo Riig / Sakala /
Scanpix; lk 83 Maia Muldma; lk 87 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum; lk 92 Wikimedia Commons; lk 93 Scanpix;
lk 95 Koolibri pildipank; lk 96 Wikimedia Commons; lk 97 Koolibri pildipank; lk 98 Koolibri pildipank; lk 99 Koolibri
pildipank; lk 100 Wikimedia Commons; lk 101 üv Mati Hiis / Õhtuleht, üp Sergey Ponomarev / Scanpix, av Mark Earthy
/ Scanpix, ap Jessica Gow / Scanpix; lk 111 Koolibri pildipank; lk 112–113 Koolibri pildipank; lk 114–115 Koolibri
pildipank; lk 117 Koolibri pildipank; lk Andres Haabu / Postimees / Scanpix; lk 121 v ja k Alan Proosa / Vanemuine,
p Neeme Aria / Vanemuine; lk 122 ü Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum / L. Nurmik, a Peeter Langovits / Postimees /
Scanpix; lk 124 ü Wikimedia Commons, a Aldo Luud / Vanemuine; lk 128–129 Koolibri pildipank; lk 132–134 Elmo Riig
/ Scanpix; lk 136–137 Koolibri pildipank; lk 136 ü Kerli Sosi, av Kaup Kikkas, ap Eve Viilup; lk 138 üv erakogu, üp Harri
Rospu, av Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, ap Jaan Krivel; lk 140 üv Ellerhein, ük Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum /
L. Nurmik, üp Peeter Langovits / Postimees / Scanpix, k Kaupo Kikkas, av Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, ap Aldo
Luud; lk 142 ü Kaido Muttik, av Kaupo Kikkas, ap Ülle Viska; lk 143 Koolibri pildipank; lk 148–149 Koolibri pildipank;
lk 151 erakogu; lk 154–155 Koolibri pildipank; lk 160–161 Koolibri pildipank.
Noodigraafika: Ene-Reet Ehala
Laulude harmoonia konsultant: Anne Ermast
Toimetaja: Riina Turi
Tehniline toimetaja: Gädvi Tammann
Tallinn, 2014
ISBN 978-9985-0-3406-4
© Kai Anier, Maia Muldma, 2014
© Kirjastus Koolibri, 2014
Kõik õigused on kaitstud. Ilma autoriõiguse omanike eelneva kirjaliku loata pole lubatud
ühtki selle õpiku osa paljundada ei elektroonilisel, mehaanilisel ega muul viisil.
Kirjastus Koolibri
Hiiu 38, 11620 Tallinn
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...25
Powered by FlippingBook