Muusikamaa lood - page 11

Esita laulu rütm kehapillil:
– rinnapats, – käteplaks, ja – jalamats.
Ütle rütmisilpe kaasa.
NOODITUNDJA
Kindlameelselt
Muusika ja sõnad Tuudur Vettik
Mängige rütmipartituuri koos lauluga.
Partituur
– üksteise all asuvatele
ridadele või noodijoonestikele
kirjutatud muusikainstrumentide
partiid
.
tamburiini partii
agogo
partii
cabasa
partii
guiro
partii
partituur
11
7
Kui hea nooditundja oled sina?
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...25
Powered by FlippingBook