Lasteraamatud 2017/2018 - page 1

LUGUPEETUD TELLIJAD!
Alushariduse ja lastekirjanduse kataloogi esimene osa koosneb raamatutest, mida pakume
koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava täitmiseks lasteaedades ja ka kodus. Kataloogi teine
osa sisaldab lastele mõeldud lugemis- ja mänguraamatuid alates kõige nooremast east kuni
lasteaia vanema rühmani välja.
Kõikide toodete hinna sisse on juba arvestatud käibemaks – raamatutel ja vihikutel 9%, teis-
tel õppevahenditel (seinatabelid, pildimapid, kaardid, CD-d jmt) 20%. Käibemaksumäära ei
ole eraldi välja toodud.
Kirjastuse kodulehelt leiate lasteraamatute kataloogi tellimislehe, mille võite välja trükkida
ja täidetuna meile saata aadressil PK 1793, 11615 Tallinn.
Tellimuse võite meile edastada ka elektrooniliselt kirjastuse kodulehel
.
Kool või lasteaed, kes on huvitatud meie elektroonilise tellimissüsteemiga liitumisest, peab
kõigepealt ära täitma kodulehel oleva ankeedi. Kahe tööpäeva jooksul pärast ankeedi ära-
saatmist saadame teile personaalsed turvaelemendid, mille abil saate siseneda elektroonilisse
tellimissüsteemi.
Koolibri kodulehelt
leiate infot meie uute väljaannete, kursuste, esitluste
ja muu põneva kohta. Kodulehel on kirjas ka meie töötajate e-posti aadressid, millele võite
saata oma tähelepanekuid, ettepanekuid, soove ja küsimusi.
Teie Koolibri
Alushariduse projektijuht
Maimu Oras
telefon 651 5304
e-post
Täiendav teave tellimise ja müügi kohta:
Maire Tänna
telefon 651 5318
e-post
Kaanekujunduses on kasutatud Sven Parkeri illustratsiooni 7. klassi bioloogiaõpikust
(Koolibri, 2016).
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...53
Powered by FlippingBook