Tarkus tuleb tasapisi
25
ma
-infinitiiv
pean puhka
ma
õpin mõtle
ma
hakkan tege
ma
olen nõus õmble
ma
jään oota
ma
olen valmis näita
ma
lähen too
ma
olen harjunud võrdle
ma
ruttan suple
ma
hakkan söö
ma
jooksen vaata
ma
pean näge
ma
sõidan võistle
ma
pean ole
ma
saadan mine
ma
olen nõus suhtle
ma
kutsun vestle
ma
hakkan mine
ma
43.
Korda tabeli järgi
ma
- ja
da
-infinitiivi kasutamist. Koosta vihikusse samasugune tabel
oma näidetega. Kasuta selleks õpiku sõnastikku.
S
kergenda/ma, -da, -n – облегчать
käitu/ma, -da, -n
– вести себя, поступать
raskenda/ma, -da, -n – затруднять
rikasta/ma, -da, -n
– обогащать
tähista/ma, -da, -n
– отмечать, обозначать
hoolsus, -e, -t
– прилежание
kleebis, -e, -t
– наклейка
meelelahutus, -e, -t
– развлечение,
забава
eeskuju/lik, -liku, -likku – примерный,
образцовый
oluli/ne, -se, -st
– существенный
Grammatika
da-
infinitiiv
tahan puha
ta
oskan mõtel
da
/
võin teh
a
mõel
da
tuleb ooda
ta
on vaja õmmel
da
püüan tuu
a
on raske näida
ta
meeldib supel
da
on kasulik võrrel
da
soovin vaada
ta
kus ja mida süü
a
armastan võistel
da
selleks, et näh
a
saan minn
a
luban oll
a
soovin vestel
da
proovin suhel
da
otsustasin minn
a
Tegusõnad, mis väljendavad peamiselt
tegevuse algust
(hakkan),
liikumist
(lähen),
kohustust
(обязанность, pean),
nõuavad enda järel
ma-infinitiivi.
Tegusõnad, mis väljendavad peamiselt
võimalust
(возможность, võin),
soovi
või
suhtumist
(отношение, soovin),
nõuavad enda järel
da-infinitiivi
.
Ka
küsisõnadele
järgneb
da-infinitiiv.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28